- Reklama -novinky
RADY a NÁVODYUkončenie pracovného pomeru zamestnávateľom vysvetluje job portál 123jobs.sk

Ukončenie pracovného pomeru zamestnávateľom vysvetluje job portál 123jobs.sk

Pracovný pomer môžu ukončiť ako zamestnanec tak aj zamestnávateľ. Pokiaľ bol pracovný pomer na dobu určitú ukončí sa automaticky po uplynutý doby, na ktorej sa so zamestnancom dohodol – inzercia práce zadarmo. Ak ale je pracovná dohoda uzavretá na dobu neurčitú môže s vami zamestnávateľ túto dohodu ukončiť rôznymi spôsobmi.

I. Dohodou

K ukončeniu pracovného pomeru dohodou dochádza ak sa obe strany (zamestnanec a aj zamestnávateľ) dohodli. Dôvody skončenia sa v dohode uvádzať nemusia. Uvádzajú sa len v prípade ak

  • si to vyžaduje zamestnanec
  • prac. pomer skončil z dôvodov ako premiestnenie pracoviska a zamestnanec so zmenou nesúhlasí, ak je zamestnanec nadbytočný alebo ak zdravotný stav zamestnanca mu nedovoľuje pokračovať v práci

Ukončenie dohodou by malo byť uzavreté písomne. V tomto prípade zamestnanec nemá nárok na odstupné. Ten mu vzniká len v prípade ak bol pomer ukončený z dôvodov, ktoré sú v zákone § 76 ods. 2 ZP (ak zamestnanec stratil dlhodobo spôsobilosť vykonávať svoju prácu).

II. Výpoveď

Výpoveď môže zamestnávateľ dať zamestnancovi len z dôvodov, ktoré sú uvedené v Zákonníku práce. Patria medzi ne

  • závažné a menej závažné porušenia pracovnej disciplíny zamestnancom (užívanie alkoholu, omamných látok,… na pracovisku, neskoré príchody do zamestnania,…)
  • organizačné dôvody na strane zamestnanca (zamestnanec mení pracovné miesto, premiestňuje sa a zamestnávateľ so zmenou nesúhlasí)
  • dôvody v osobe zamestnanca – zamestnanec stratil spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu (je potrebný lekársky posudok), ak zamestnanec nenapĺňa predpoklady na vykonávanie dohodnutej práce,…

Zamestnávateľ môže ponúknuť zamestnancovi inú, vhodnú prácu. Ak ju odmietne môže zamestnávateľ ukončiť pracovný vzťah výpoveďou. Výpoveď musí mať písomnú formu, musí byť doručená zamestnancovi a musí v nej byť uvedení aj dôvod skončenia pracovného vzťahu. Pracovný pomer sa ukončí po uplynutí výpovednej lehoty.

III. Okamžité ukončenie pracovného vzťahu

Zamestnávateľ má aj právo ukončiť so zamestnancom pracovný pomer okamžite v dvoch prípadoch

  • zamestnanec je právoplatne odsúdený pre úmyselný trestný čin
  • závažné porušenie pracovnej disciplíny zo strany zamestnanca (užívanie alkoholu, omamných látok, ublíženie na zdraví, dlhodobé neospravedlnené absencie, porušenie bezpečnostných predpisov, svojvoľné nerešpektovanie príkazov,…).

IV. Ukončenie pracovného vzťahu v skúšobnej dobe

Zamestnávateľ môže ukončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe so zamestnancom z akéhokoľvek dôvodu ale aj bez neho. Oznámenie o ukončení pracovno-právneho vzťahu musí zamestnávateľ doručiť zamestnancovi tri dni pred dátumom ukončenia pracovného vzťahu.

Naše weby

Nejnovější články

- Reklama -PR články News paper

Ostatní právě čtou

Další články autora

- Reklama -Newspaper